Vilkår:

Feedback selger varer kun til bedrifter, offentlige etater, registrerte idrettsforeninger, foreninger og organisasjoner.

Oppgitte priser er ekskl. mva.

  • Det tilkommer oppstart/klisje eller mønsterkort per ordre.
  • Det er en minste bestillingsgrense for de fleste produkter.
  • Det tas forbehold om leveringsavvik på +/- 10 % av bestilt antall for enkelte produkter.
  • Om ikke annet er nevnt tilkommer kostnader for evt. logopåføring.
  • Betalingsbetingelser: Pr. 10 dager.
  • Vi kredittsjekker kunden ved bestilling.
  • Vi forbeholder oss retten til å be om forskuddsbetaling ved lav kredittverdighet.


Force majeure
Force majeure som krig, streik, blokader, naturkatastrofer o.l. og som ligger utenfor partenes kontroll fritar Feedback AS fra ansvar for mislighold.

Reklamasjon:
Feil og mangler på leverte varer må meddeles oss skriftlig innen 7 dager etter mottak av varer. Behandlingtid: Ca. 3-5 virkedager.

Tilbud
Tilbud gjelder i 2 uker hvis ikke annet er nevnt.

Farger
Feedback AS kan ikke garantere 100% gjengivelse av logoens farger.

Vi anvender Pantoneskala i trykkeprosessen. Ulike skjerminnstillinger viser ulike fargenyanser. Gjengivelse av logoens farger på skjerm kan derfor variere fra trykkeresultatet.

Trykkfargen/resultatet kan variere beroende på hvilket matriale og bunnfarge logoen trykkes på.

Det er kundens ansvar å oppgi korrekt Pantonefarge.

GDPR
Feedback AS AS (omtalt som vi i denne erklæringen) tar våre kunders personvern alvorlig og er forpliktet til å beskytte deres personopplysninger. Vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og forskrifter.

I denne personvernerklæringen beskrives det hvilke personopplysninger som mottas og samles inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra oss, og hvilke tiltak som gjøres for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg kjent med denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne erklæringen.

A) Behandlingsansvarlig

Vi er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med tjenester som leveres av oss.

B)  Vår bruk av personopplysninger

Registrering og innsamling av personopplysninger:

Vi behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg som kunde og opplysninger du gir fra deg frivillig. Her er en oversikt over opplysninger vi kan behandle om deg:

Fornavn
Etternavn
E-postadresse
Mobil/fasttelefon

C) Hva personopplysningene benyttes til

Vi anvender personopplysningene for å kunne levere deg de tjenestene du har registrert deg for med høyest mulig kvalitet, administrere kundeforholdet og for å gjennomføre fakturering til din bedrift.

Vi kan også anvende personopplysningene for å tilpasse innholdet vi tilbyr til deg som kunde og analysere trender slik at vi kan forbedre våre tjenester. Vi kan også kontakte deg på vegne av markedsundersøkelser for å høre din mening om nåværende tjenester og potensielle nye tjenester som kan bli tilbudt.

D) Markedsføring

Vi anvender personopplysninger til å gi deg informasjon om tilbud du kan ha interesse for. For bedrifter som ikke er registrert som kunde benytter vi generisk ( ikke personlig) epostadresser som post@ og andre med samme generisk ordlyd.

Vi benytter e-post og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Denne markedsføringen blir gjort i henhold til gjeldende lovgivning til enhver tid. Dersom du ikke ønsker å motta henvendelser fra oss kan du når som helst reservere deg mot dette ved å melde av epostlister.

E) Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge det er et saklig behov for å ta vare på disse eller hvis loven krever at opplysningene lagres. Vi vil til enhver tid følge gjeldende lovgivning når det kommer til lagring av personopplysninger og sikre personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller formidling.

F) Utlevering av personopplysninger – Taushetsplikt

Vi vil ikke under noen omstendighet utlevere personopplysninger som gjelder deg eller noen i samme firma, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

-Med samtykke fra den personen som opplysningen gjelder

-Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov

-Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet

-Som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner

Vi deler ikke dine personopplysninger med noen tredjepart utover det som er nødvendig for å levere våre tjenester. Ved tilgjengeliggjøring av personopplysninger til de selskaper som nevnt her, forsikrer vi at disse tredjepartene overholder GDPR sine krav til behandling og bruk av personopplysninger, og andre gjeldende lover for øvrig.

G) Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i opplysningene vi har registrert om deg innen 30 dager fra forespørsel. Du kan også kreve at dine personopplysninger blir slettet eller rettet opp i henhold til gjeldende lovgivning.

Henvendelser

Du kan ta kontakt med vår kundeservice  dersom du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger eller har andre tilbakemeldinger vedrørende denne personvernerklæringen.